1. HOME
  2. 年中行事
  3. 春季例大祭

春季例大祭

2024年4月15日

今年の、豊作・家内安全・商売繁盛を願い、
市内(矢本地区)を新興が巡回します。